Мирослава Караиванова е завършила средно образование през 2009г. в „Национално училище за фолклорни изкуства” – с. Широка лъка със специалност „Народно пеене”. Любовта към музиката и децата я насочва към избора й да учи в СУ „ Св. Климент Охридски” – гр. София, специалност „ Логопедия”.
През 2013 г. практически стаж има в 6-то помощно училище, където работи с деца с тежки увреждания.
През 2013 година записва магистратура в СУ „Св. Климент Охридски” – със специалност „ Логопедия – комуникативни нарушения в развитието”. Паралелно записва и втора магистратура – специалност „Детско-юношеска и училищна психология”.
През 2015 година отлично защитава дипломната си работа по специалност „ Логопедия – комуникативни нарушения в развитието ” на тема „ Агресивност при деца с комуникативни нарушения в развитието „. През 2016г. успешно защитава дипломната си работа по специалност „Детско-юношеска и училищна психология“ на тема “ Семейни фактори, влияещи върху езиково-говорното развитие при деца от 3 до 6 – годишна възраст“. Отдадена на децата и тяхното развитие работи като логопед и психолог в терапевтичен и обучителен център „Зеленият двор“. Амбициозно и силно навлиза в логопедичната работа с частна практика.