Калина Костадинова-Захариева e преподавател по приложни изкуства, български, руски и италиански езици. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Предучилищна педагогика с чужд език “ и магистартура по „Културна антропология“.

Професионален Опит

  • практика в държавни и частни детски заведения; стаж в  ДГ №8, гр.София
  • преподавател по английски език в Езиков Център „Авенир, в 130 СУ „Стефан Караджа и в в АВС център
  • опит с преподаване в малки и големи групи ученици; индивидуални занятия;
  • опит в работа с деца със СОП;
  • опит в работа по сугестопедичен метод; анимация
  • доброволец и медиатор в доброволчески програми