Спортни дейности

Спортни дейности

Спортуването е много важно за всяка една възраст от развитието на човека. Спортът развива много качества в децата. Допринася за тяхното емоционално, физическо, социално, психологическо, дисциплинарно, морално и професионално развитие.
С предложените от нас спортни дейности се надяваме да накараме повече родители да стимулират своите деца да спортуват !

  • За подробна информация се свържете с нас.
Контакти