Логопед

Логопед

Стимулирането на речта в ранна възраст е от съществено значение за по-нататъшното развитие на детето. Тя е неизменна част от движението и психиката му.
Затова ние организираме групови и индивидуални  терапевтични занимания на деца с и без комуникативен проблем. В тях развиваме говорното и езиковото развитие на децата, организация и креативност, изграждаме увереност и самочувствие, познание към нови неща.

Часовете се провеждат в удобно за Вас време и с предварително записване!

Логопедична диагностика и оценка на детското развитие

Логопедична диагностика и оценка на детското развитие

Логопедичната диагностика представлява прецизно изследване на езиково – говорното развитие, а оценката на детското развитие допълва диагностиката. Тестът за оценка на детското развитие  е подходящ при деца до 12г. възраст като се изследват следните области:

  • физическо развитие
  • когнитивно развитие
  • адаптивно поведение
  • езиково и говорно развитие

Часовете при нас се провеждат от специалист-логопед Мирослава Караиванова, обичаща работата с деца и  с опит в диагностиката и терапията на езиково – говорната патология при деца.

Часовете се провеждат в удобно за Вас време и с предварително записване!

Цени

  • За подробна информация се свържете с нас.
Контакти