• Подготовка по отделните предмети, съобразена с изпитната програма на МОН;
  • Обучители, утвърдени професионалисти с доказан педагогически опит;
  • Текущ контрол в процеса на обучението под формата на тестови изпитвания и пробни изпити;
  • Ежемесечна информация за постиженията на учениците.

Цени

  • За подробна информация се свържете с нас.
Контакти

our newsleter

x