Подготовка по време на учебната година за деца
от 1-ви до 4-ти клас.

 • Подготовка по учебните предмети от училищната програма и проверка на домашните работи;
 • Допълнителни упражнения и тестове за по-пълноценно усвояване на учебния материал;
 • Езиково обучение според предпочитанията;
 • Работа в малки групи с индивидуален подход
  към всяко дете;
 • Решаване на практически задачи с цел трайно усвояване на материала и формиране
  на стабилна познавателна основа;
 • Постоянен контакт с родителите, обратна връзка
  по всеки въпрос, свързан с детето и неговото обучение;
 • Транспорт с допълнително заплащане;
 • Детско меню с допълнително заплащане;
 • Развиване на музикални умения по желание.

Цени 

Отстъпка от таксата за второ дете от семейството – 10%

Таксата включва:

 • Подготовка на домашните работи за следващия ден;
 • Поддържащо обучение, затвърждаване и преговор на учебния материал;
 • Учебни материали;
 • Приложни ателиета с включени материали;
 • Спортни развлечения;
 • Тематични часове по разговорен чужд език;

Храна по желание с допълнително заплащане

 • Месечна такса за посещение при записване за целия учебен период – 400 лв.
 • Месечна такса за посещение с възможност за придружаване от/до училище с транспорт за целия учебен период- 500 лв
 • Седмична такса – 180 лв
 • Седмична такса с възможност за придружаване от/до училище с транспорт- 200 лв.
 • Еднократно посещение на учебната занималня – 50 лв.
Контакти

our newsleter

x