Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.
Затова ние предлагаме уроци по български език, помагащи на учениците да научат правилата на граматиката и синтаксиса, да пишат правилно и да боравят с богата лексика.

Часовете се провеждат в удобно за Вас време!

  • За повече информация и записвания:
Контакти